Sint-Antonius Hofje

Midden in het centrum van Borkel staat het molenhuis, de oorspronkelijke molenaarswoning van de ernaast gelegen molen. Het molenhuis is door langdurige leegstand totaal vervallen. Zonde want leegstand leidt tot verloedering en schaadt het aangezicht van het dorp. De plek kan juist voorzien in verschillende behoeften van de dorpsbewoners. Woningen om mensen voor het dorp te behouden of juist aan te trekken, een publieke ruimte of een gemeenschappelijke tuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuwe Wildernis onderzoekt met alle belanghebbenden de mogelijkheden en ontwikkelt een plan waar iedereen zich het beste in kan vinden.

Planvisie

In december van 2020 heeft Nieuwe Wildernis het pand aangekocht en zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met belanghebbenden. In eerste instantie de gemeente en de werkgroep Wonen van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft.

Na de presentatie van diverse mogelijkheden, gaat de voorkeur uit naar het ontwikkelen van woningen voor starters en/of senioren.

Visie Nieuwe Wildernis

Het idee is de molenaarswoning te restaureren zodat er een combinatie van wonen en een transparante publieke ruimte ontstaat. De invulling van de publieke ruimte wordt in nader overleg met betrokkenen bepaald.

Op het terrein rondom de molen komen enkele wooneenheden voor een- of tweepersoonshuishoudens, voornamelijk jongeren en/of vitale ouderen. In overleg met elkaar komen we tot een plan dat het beste past bij de bewoners en de omgeving rondom het molenhuis.

Hofje voor collectief wonen

Veel 65-plussers met beperkingen wonen in een ‘ongeschikte’ woning. Er is behoefte aan passende woonruimte. Een hofje kan een oplossing zijn.

Een hofje bestaat uit kleine woningen rondom een gezamenlijke tuin en met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met diverse voorzieningen.

Deze semicollectieve woonvormen zorgen voor sociale cohesie en bevorderen onderlinge hulp op basis van wederkerigheid. Het is goed denkbaar om in een dergelijke woonvorm ook jongeren te huisvesten.

Dit idee ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van het Sint-Antonius hofje rondom het molenhuis en de molen in Borkel en Schaft.

Traject

 • Goedkeuring principe besluit
 • Uitgebreide stakeholder analyse:
  – Omwonenden
  – Werkgroep Wonen en Werkgroep Zorg
  – Stichting Molen
  – Belanghebbenden
  – Beoogde doelgroep(en)
 • Mogelijke invulling gemeenschappelijke ruimte
 • Uitwerken plannen op stedenbouwkundig vlak door architect en gemeente

Wonen in Borkel

Borkel en Schaft is een overwegend agrarisch dorp midden in de Brabantse Kempen. Omringd door prachtige natuur is het er fijn en rustig wonen. In de directe omgeving vind je bos, heide, vennen, beemden, moeras- en naaldbossen. Voorzieningen als winkels, theater en bibliotheek zijn op een half uurtje fietsen in Valkenswaard en met 20 autominuten in Eindhoven volop te vinden. Paardenliefhebbers zitten goed in dit dorp. Borkel heeft een eigen manege en de paardenboulevard met topstallen van gerenommeerde springruiters zit om de hoek.

Contact

Geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het Molenhuis? Neem contact met ons op dan vertellen we je er graag meer over.

Wilt u nog andere projecten bekijken?